Przejdź do treści
UWAGA: Do 31 sierpnia 2022 r. pełna funkcjonalność portalu eurzad.obrazow.pl będzie możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Za utrudnienia przepraszamy.

Pomoc

Wysyłanie dokumentu

Aby wypełnić formularz, należy kliknąć na przycisk znajdujący się po prawej stronie od nazwy formularza. Do edycji formularza można przejść także po wybraniu tytułu formularza i wybraniu opcji Wypełnij formularz.

Pojawi się wówczas widok edycji formularza. 

Wprowadź dane do formularza. Wypełniając dane, stosuj się do informacji umieszczonych w legendzie powyżej formularza.

 

Dane pobrane z Profilu Zaufanego wypełnią się automatycznie, jeśli użytkownik wypełni więcej danych w zakładce np. adres zamieszkania - te dane również uzupełnią się automatycznie. Można również dołączyć do dokumentu załączniki za pomocą przycisku umożliwiający wybór plików z danego urządzenia. Pliki można załączać w formatach: JPG,PDF, doc, odt, xls,zip.

Uwaga!

Całkowita wielkość załączników dołączonych do dokumentu nie może przekroczyć 3,5 MB.

 

Po zakończeniu edycji formularza należy zapisać wprowadzone dane, klikając przycisk , następnie należy wybrać przycisk . System przekieruje użytkownika na stronę https://pz.gov.pl gdzie trzeba podpisać dokument za pomocą Profilu Zaufanego.

Gdy nastąpi przekierowanie, trzeba wybrać przycisk , wówczas otworzy się okno autoryzacji. Wpisz kod autoryzacyjny ePUAP, otrzymany w wiadomości tekstowej SMS na numer telefonu komórkowego powiązanego z PZ, następnie kliknij Potwierdź.

Uwaga!

Opisana metoda autoryzacji i podpisywania dokumentu obowiązuje w przypadku logowania Profilem Zaufanym za pomocą loginu i hasła i może różnić się od sposobu autoryzacji i podpisywania poprzez bankowość elektroniczną.

Po podpisaniu dokumentu następuje przekierowanie ponownie do systemu. Jeśli dokument został poprawnie wysłany na skrytkę Urzędu w ePUAP, użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany komunikatem.


Ułatwienia dostępu: